Anunt 24 - Cresterea numarului de premii acodate - conform A.A.Nr.3/09.04.2015

Conform actului aditional A.A.Nr.3 aprobat in data de 09.04.2015, numarul premiilor acordate a crescut de la 30 la 75. Deasemenea, a crescut si valoarea unui premiu de la 250 ron la 600 ron.