Formular de candidatura pentru grupul tinta

In conformitate cu Prevederile proiectului POSDRU/161/2.1/G/140314 "Fiecare student are nevoie de Practica, Remarcare, Organizare, Evolutie, Directie, Lansare - pRoedl":

Conditii obligatorii

Institutia de invatamant superior/ Facultatea/ Specializarea academica din domeniile:

Anul de studiu:

Durata estimata a studiilor:

Detii in prezent un loc de munca?

Ai mai participat/participi pe perioada studiilor la un Proiect finantat din Fonduri Europene (Proiect Posdru)?

Egalitate de sanse

Sex:

Punctaj

1. Rezultate obtinute in activitatea profesionala:

2. Specialitatea stagiului de practica pentru care optezi in cadrul proiectului, corelata cu specializarea academica:

3. Activitati extra-curriculare/ Leadership:

4. Doresti sa participi la proiect pentru: