Perioada 01.04. - 30.04.2015

In luna aprilie  s-au desfasurat urmatoarele activitati:
 - sesiune interviuri, achizitie rechizite si papetarie,
 - sesiuni de orientare si consiliere profesionala,
 - derulare stagii de practica
 - sedinte interne,
 - intalniri cu partenerii,
 - promovarea proiectului in Universitati din Bucuresti
- au crescut nr.de premii acordate de la 30 la 75, precum si valoarea lor de la 250 ron la 600 ron
- s-a prelungit activitatea A1 cu inca 2 (doua luni)
- Anexa 8 – planificarea activitatilor A2 si A3 – Mai –