Sustenabilitatea proiectului

“ Proiectul  - Fiecare student are nevoie de Practică, Remarcare, Organizare, Evoluție, Direcție, Lansare- pRoedl -  a contribuit la dezvoltarea abilitatilor profesionale pentru studenți in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa si integrarii cu succes pe piata muncii.
In urmatoarea perioada, atat Solicitantul, cat si partenerii, vor asigurara sustenabilitatea proiectului prin organizarea activitatilor de consiliere si de pregatire practica pentru studenti.”