Parteneri

Iata specialistii de prima clasa cu ajutorul carora iti vei construi, pe parcursul proiectului, rampa de lansare pe traseul profesional optim.

S.C. Roedl & Partner Audit S.R.L.

 • Companie multinationala de audit.
 • Asigura managementul implementarii proiectului, urmarind realizarea obiectivelor sale si obtinerea rezultatelor propuse, prin Echipa de management formata din 4 experti din cadrul companiei.
 • Coordoneaza activitatea celorlalti parteneri din proiect.
 • Furnizeaza expertiza si resurse umane pentru proiect, astfel: selectia, prin interviuri individuale, a candidatilor pentru grupul tinta; 6 tutori vor asigura derularea optima a stagiilor de practica, evaluarea activitatii studentilor din grupul tinta, elaborarea rapoartelor individuale ale practicantilor, diseminarea rezultatelor stagiilor de practica si elaborarea ghidului de bune practici; 1 expert va contribui la elaborarea materialelor informationale, coordonarea grupului tinta si crearea si gestionarea chestionarelor de feed-back de la studenti.

Uniunea Studentilor din Romania

 • Organizatie umbrela pentru 80 de asociatii studentesti si de tineret din Romania
 • Va participa la proiect cu un expert cu rol in: oferirea de informatii referitoare la nevoile grupului tinta; coordonarea grupului tinta si asigurarea participarii acestuia la proiect; diseminarea rezultatelor proiectului si elaborarea ghidului de bune practici.

Universitatea Romano - Americana

Site web: http://www.rau.ro

 • Institutie de invatamant superior acreditata
 • Va participa la proiect cu un expert (profesor coordonator de instruire practica) cu rol in: coordonarea grupului tinta si asigurarea participarii acestuia la activitatile proiectului; evaluarea caietelor de practica a celor 200 de studenti si, in general, a activitatii lor pe parcursul stagiului; diseminarea rezultatelor proiectului si elaborarea ghidului de bune practici.

S.C. Roedl & Partner Outsourcing S.R.L.

 • Companie multinationala de contabilitate, resurse umane, optimizarea procesului, gestionarea informatiilor, cash management
 • Furnizeaza expertiza si resurse umane pentru proiect, astfel: selectia, prin interviuri individuale, a candidatilor pentru grupul tinta; 6 tutori vor asigura derularea optima a stagiilor de practica, evaluarea activitatii studentilor din grupul tinta, elaborarea rapoartelor individuale ale practicantilor, diseminarea reazultatelor stagiilor de practica si elaborarea ghidului de bune practici; 1 expert va contribui la elaborarea materialelor informationale, coordonarea grupului tinta si crearea si gestionarea chestionarelor de feed-back de la studenti.

Catalyst Recruitment Solutions

 • Companie de consultanta in domeniul resurselor umane
 • Furnizeaza expertiza si resurse umane pentru proiect, astfel: 2 experti in orientare si consiliere profesionala, cu rol in adaptarea si dezvoltarea instrumentelor de evaluare si orientare profesionala pentru grupul tinta; derularea sesiunilor de evaluare si orientare profesionala; intocmirea fiselor individuale de evaluare si recomandari personalizate pentru membrii grupului tinta; intocmirea raportului final asupra grupului tinta privind accesul pe piata muncii; 1 expert care va asigura organizarea logistica a sesiunilor de orientare.