Procedura recrutare/selectie a participantilor la proiect

In conformitate cu Prevederile proiectului POSDRU/161/2.1/G/140314  “Fiecare student are nevoie de Practica, Remarcare, Organizare, Evolutie, Directie, Lansare – pRoedl”:
A.Profilul candidatului eligibil pentru acest Proiect POSDRU:
-  sa nu fie angajat la data inscrierii in proiect si pe perioada participarii in proiect;
- sa fie student la data inscrierii in proiect si pe perioada participarii in proiect (anii I, II, III si IV de studiu - Licenta si anul I - Masterat, la facultati cu profil economic, juridic si sociologic din Bucuresti);
- sa nu fie implicat in alt Proiect finantat  de Fondul Social European, care plateste stagiul de practica, la data inscrierii in proiect si pe perioada participarii la proiect;


B. Inscrierea candidatilor si selectarea grupului tinta
1. Cei interesati si care indeplinesc conditiile de eligibilitate, vor depune electronic/tipizat urmatoarele documente:
• Formularul de candidatura in format electronic/tipizat
• O adeverinta de student/carnet de student vizat, valabila la data inscrierii in proiect si pe perioada participarii la proiect
• O fotocopie a documentului de identitate.
2. Selectia in vederea includerii in grupul tinta al proiectului se va face prin interviuri individuale sustinute de candidatii inscrisi:
• esalonat pe parcursul a 12 luni de proiect (mai 2014 – aprilie 2015, cu prelungire pana in luna August conform notificarilor : Nr.1/10.03.2015 si Nr.2/18.06.2015);
• in ordinea inscrierii candidatilor, dar si in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute pe baza Formularului de candidatura, conform procedurii descrise la pct. C/1 de mai jos;
• cu o comisie de selectie formata din Presedinte si 2 (doi) membri, experti ai S.C. Roedl & Partner Audit SRL si/sau ai S.C. Roedl & Partner Outsourcing S.R.L., infiintata prin decizia Echipei de Management a proiectului.
3. In urma interviurilor, grupul tinta va fi alcatuit din 500 de participanti, dintre care minim 50% de sex feminin, conform principiului egalitatii de sanse.
Termen inscriere: 15 mai 2014 – 31 august 2015


C. Procedura de acordare a punctajului, pe baza Formularului de candidatura:
1. Nota finala este de maxim 5 si minim 1, formata din media notelor de la fiecare dintre cele 4 intrebari pentru care se acorda punctaj, si anume:
o Intrebarea 1: media celor 3 medii (daca sunt 2, se calculeaza pentru cele 2, daca este una singura se ia aceasta in considerare) impartita la 2 (pentru a rezulta o nota pe scara 1 - 5).
o Intrebarea 2: o alegere inseamna un punct, 2 alegeri = 2 puncte... s.a.m.d.
o Intrebarea 3: o alegere inseamna un punct, 2 alegeri = 2 puncte... s.a.m.d cu un punctaj maxim de 4
o Intrebarea 4: toate bifele inseamna punctajul maxim de 5, iar o singura bifa punctajul minim de 1. Se aplica regula de trei simpla si se calculeaza nota finala.
2. Selectia candidatilor se va face conform principiilor egalitatii de sanse si nediscriminarii, fara nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica, infectare HIV, apartenenta la categorii defavorizate.

D. Selectia grupului tinta restrans de 200 de studenti (pentru efectuarea stagiului de practica).

* Conform prevederilor proiectului, la sfarsitul activitatii A2, din grupul tinta initial de 500 de studenti vor fi selectati 200 de studenti (care vor efectua un stagiu de practica de minim 3 saptamani organizat si coordonat de S.C. Roedl&Partner Audit S.R.L. si S.C. Roedl&Partner Outsourcing S.R.L.), in functie de:

- Recomandarile facute de S.C. Catalyst Recruitment Solutions S.R.L. - P4, prin rapoartele de personalitate intocmite pentru fiecare student din grupul tinta;

* Optiunile/planurile de cariera profesionala ale fiecarui student din grupul tinta

* Rezultatele unui test de cunostinte de specialitate.