CRITERII DE EVALUARE A STUDENTILOR CE VOR FI ASISTATI LA ANGAJARE

CRITERII DE EVALUARE A STUDENTILOR CE VOR FI ASISTATI LA ANGAJARE

1) Puncajul obtinut la evaluarea generala a stagiului de practica - Pondere - 30%;

2) Opinia tutorelui                                                                          - Pondere - 10%;

3) Disponibilitatea pe durata proiectului a unui loc de munca compatibil cu profilul/opinia candidatului;

                                                                                                       - Pondere - 40%;

4) Disponibilitatea candidatului de a continua studiile in paralel cu un loc de munca cu norma intreaga;

                                                                                                      - Pondere - 20%;

Pondere finala 100%.