ANEXA 1 - CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR DE PRACTICA -

ANEXA 1 la Regulamentul privind acordarea de subventii si premii studentilor participanti la stagiul de preatire practica.

                                     CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR DE PRACTICA

1) Respectarea structurii indicate - pondere -   5%;

2) Relevanta temei abordate         - pondere -  20%;

3) Realismul si coerenta prezentarii cazului/situatiei - pondere - 10%;

4) Corectitudinea problemelor si riscurilor identificate - pondere - 20%;

5) Coerenta propunerilor de rezolvare - pondere - 15%;

6) Fezabilitatea solutiilor propuse/costurile implicate de realizarea lor - pondere - 20%;

7) Sustenabilitatea propunerilor/ nivelul de generalizare pentru cazuri similare - 5%;

8) Corectitudinea gramaticala si profesionala a redactarii/ vocabularului folosit in proiect -5%.

                                                                                                         Pondere finala 100%.